شما در حال مشاهده نسخه موبایل سایت نرم افزار افرا-افرا سافت هستید
<< صفحه اصلی >>

اضافه شدن آمارگیر سایت

سلام
امکان نمایش آمار بازدید کنندگان به سایت افزوده شد.
تغییرات کلی در پنل مدیریت ایجاد و همچنین تغیراتی در ظاهر قالب و چند بلوک به قالب سایت اضافه کردیم
مدیریت سایت
خبر شماره : 14
ساعت : 08:03:46
تاریخ : 1392-01-21مدیریت کل سایت : احمدی