شما در حال مشاهده نسخه موبایل سایت نرم افزار افرا-افرا سافت هستید
<< صفحه اصلی >>

اضافه شدن درگاه پارسیان

با سلام

درگاه بانک پارسیان نیز به درگاه های پرداخت سایت اوری اضافه شد.

سایت اوری در حال حاظر دارای درگاه های مستقیم بانکهای ملی ، ملت ، پارسیان است

و دارای درگاه های واسطه زرین پال ، پارس پال ، پی لاین است


خبر شماره : 23
ساعت : 04:46:21
تاریخ : 1392-09-18مدیریت کل سایت : احمدی