شما در حال مشاهده نسخه موبایل سایت نرم افزار افرا-افرا سافت هستید
<< صفحه اصلی >>

نماد دائم

سلام
سایت اوری دارای نماد دائم یک ستاره از وزارت صنعت و معدن و تجارت است
به زودی نماد دائم دو ستاره دریافت خواهد شد.
با تشکر

خبر شماره : 24
ساعت : 14:56:59
تاریخ : 1392-09-28مدیریت کل سایت : احمدی